Search

Pháp lý của một mảnh đất - Bình An của cả kiếp người!

Updated: Jan 3

Bất động sản không chỉ là cách dễ nhất, duy nhất mà còn là cách an toàn nhất để chúng ta kiếm tiền ngay cả khi ngủ. Cạm bẫy duy nhất của việc giao dịch một tài sản khổng lồ chính là những rủi ro tiềm ẩn. Chỉ một kẽ hở nhỏ, tiền chảy ra không ít. Vậy nên vinh quang luôn đi kèm với hiểm họa trong ngành bất động sản.Hồ sơ pháp lý gồm những gì?

Một bộ hồ sơ pháp lý luôn phải có đầy đủ:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhìn vào giấy này có thể thấy lai lịch chủ đất, miếng đất có được quyền xây dựng không hay chỉ là đất trồng trọt canh tác.

- Hồ sơ quy hoạch, bản vẽ 1:500. Nhìn vào bản vẽ này có thể biết được cơ quan thông qua quy hoạch, dễ dàng đối chiếu để nắm thông tin. Cũng như nhìn được tổng thể tiềm năng phát triển của cả dự án, ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành của miếng đất.

- Phối cảnh dự án: Một dự án chuẩn được quy hoạch sẽ phải có bản vẽ phối cảnh, nơi chủ đầu tư cụ thể hóa tầm nhìn của họ. Chính là cách thức họ làm tăng giá trị mảnh đất qua phố xá, đô thị, tiện ích sống, kiến trúc...

Mách nhỏ:

Luôn kiểm tra tất cả số liệu, giấy tờ, nhân thân của những người tham gia giao dịch, tài sản tham gia giao dịch, tư cách pháp nhân của các đơn vị tham gia giao dịch.


Nếu không thể kiểm tra:

  1. Đừng là kẻ đi đầu, nếu có rủi ro sẽ lãnh trọn hậu quả

  2. Tìm kiếm các phản hồi cá nhân về dự án

  3. Theo dõi tiến độ của dự án

  4. So sánh với các dự án khác

3 views0 comments